10 Tips bij  echtscheiding

Als u en uw partner gaan scheiden, moet u veel regelen. Zeker op financieel vlak. Enkele belangrijke zaken voor u op een rij :

1 Verdeling eigendommen en schulden

Als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap heeft op basis van gemeenschap van goederen, dan gaat in principe de helft van alle eigendommen en schulden over aan zowel u als uw (ex) partner. Bij huwelijkse voorwaarden gebeurt de verdeling volgens de beschrijving van deze voorwaarden. Voor samenwoners met een samenlevingscontract geldt hetzelfde.

2 Woning

Een scheiding heeft gevolgen voor uw woonsituatie. Zeker met een koophuis ; ga tijdig in overleg met de hypotheekverstrekker omtrent uw (voorgenomen) scheiding.

Wil één van u in de eigen woning blijven wonen ? Dan is de kans dat dit haalbaar is vanaf 2104 een stuk groter , zeker als u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie heeft; de normen hiervoor zijn namelijk aangepast.

3 Kinderalimentatie

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Dan moet u financiële afspraken maken over hun verzorging en opvoeding. De hoogte van deze kinderalimentatie legt u vast in een ouderschapsplan.

Sinds 2015 zijn er belastingtechnisch veel zaken veranderd met betrekking tot heffingskortingen voor alleenstaande ouders (oude situatie ) en kindgebonden budget (nieuw). Kinderalimentatie normen zijn hierdoor eveneens veranderd; houdt hier rekening mee bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie.

4 Pensioen

U dient de echtscheiding ook door te geven aan de pensioen instanties; er zijn verschillende mogelijkheden voor het verdelen of verevenen van de reeds opgebouwde pensioenrechten. De keuze voor de afwikkeling kan wel behoorlijke consequenties hebben; dit is specialistenwerk dus laat u hierbij goed voorlichten. Maakt u geen specifieke afspraken dan geldt de wettelijk verevening.

5 Partneralimentatie

Het wettelijke recht op partneralimentatie kan alleen ontstaan als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Dus niet bij samenwoners. De partneralimentatie afspraak kan tevens behoorlijke consequenties hebben voor zowel de alimentatie-plichtige als de alimentatie-gerechtigde; met name met betrekking tot de leencapaciteit voor een eventuele nieuwe hypotheek.

Partneralimentatie krijgt u niet voor de rest van uw leven. Op 19 juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarbij onder andere de maximale duur wordt teruggebracht van 12 naar vijf jaar. Het voorstel is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Momenteel is de wetgeving nog als volgt: Als u korter dan vijf jaar getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap had, krijgt u net zolang partneralimentatie als de duur van uw huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Is deze periode langer dan vijf jaar, dan krijgt u in principe maximaal twaalf jaar partneralimentatie .

6 Belastingen en toeslagen

Als u gaat scheiden, bent u niet langer elkaars fiscale partner. En omdat u niet langer gezamenlijk een huishouden voert, veranderen er veel zaken in uw fiscale positie. Vaak verandert ook uw inkomenspositie.

Denk dus op tijd aan het veranderen of aanvragen van een voorlopige teruggave of een toeslag (bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget.).

Op de website van de Belastingdienst kunt u alvast een proefberekening maken wat voor uw nieuwe situatie uw rechten zijn .

7 Convenant en Ouderschapsplan

Leg bij voorkeur alle afspraken die u maakt tijdens uw scheiding vast in een echtscheidingsconvenant, zeker financiële afspraken. Daarmee verkleint u de kans op misverstanden, teleurstellingen en ruzie.

Neem ook het ouderschapsplan, of in ieder geval de financiële afspraken, op in het echtscheidingsconvenant. Zodra de rechter dit heeft bekrachtigd krijgen de afspraken dan een zogenaamde ‘executoriale titel’ .

Bij verbreken van samenleving door samenwoner is geen verzoek aan de rechter nodig. Wel is een ouderschapsplan verplicht als men minderjarige kinderen heeft. In dit geval is te adviseren om de afspraken voor de minderjarige kinderen vast te leggen bij de notaris.

8 Afspraken nakomen na de echtscheiding

Indien de alimentatieplichtige ophoudt te betalen, kan de alimentatiegerechtigde de betaling afdwingen via een deurwaarder.

De deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) heeft wel een zogenaamde ‘executoriale titel’ nodig om betaling af te kunnen dwingen.

Hiervoor is het nodig dat de (kinder)alimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank of notariële akte.

9 Wijzigen afspraken

Het is goed om te realiseren dat afspraken na de definitieve echtscheiding slechts gewijzigd kunnen worden in goed onderling overleg of bij rechterlijke beslissing. Indien er tussen partijen geen overeenstemming is kan een wijziging dus een moeilijk proces zijn.

10 Professionele begeleiding

De afspraken in convenant en ouderschapsplan hebben dus behoorlijke (financiële) consequenties. Het is daarom verstandig om u tijdens het echtscheidingsproces te laten begeleiden door één of meer professionals. Voor financiële zaken bijvoorbeeld een gecertificeerd financieel planner die zich heeft gespecialiseerd in echtscheiding, Veel van hen zijn naast financieel planner ook mediator of werken in hun praktijk nauw samen met mediators