Kosten en Tarieven

Een eerste orienterend gesprek bij ons op kantoor is geheel vrijblijvend. Daarin zullen wij u uitvoerig toelichten wat de procedure inhoudt en aangeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Een echtscheidingsprocedure is een persoonlijke zaak en wij vinden het dan ook erg belangrijk dat alle partijen zich een goed beeld kunnen vormen van de procedure en de persoon waarmee men deze procedure gaat volgen.

Op basis van dit gesprek heeft u een goede indruk van onze werkwijze, deskundigheid en onpartijdigheid, waarna u zelf besluit om al dan niet van onze dienstverlening gebruik te maken.

Hierna bedraagt ons uutarief € 125,00. Vooraf kunnen wij een goede inschatting maken van de totale kosten.

Als wij u tijdens het gehele echtscheidingstraject begeleiden resulteert dit in de volgende documenten:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan (indien van toepassing)
 • Gemeenschappelijke vermogensopstelling en verdeling
 • Berekening van de draagkracht,
 • Berekening van de kinderalimentatie (indien van toepassing)
 • Berekening van de partneralimentatie (indien van toepassing)
 • Berekening van het te verwachten netto besteedbaar inkomen van eenieder na de echtscheiding.

Indien gewenst kunnen wij u tevens begeleiden / adviseren bij andere zaken rondom de echtscheiding.

Daarbij kunt u denken aan:

 • inventariseren van hypotheekmogelijkheden
 • ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek
 • begeleiding bij de regeling verevening pensioen rechten-
 • afdekken overlijdensrisico’s na het wegvallen van nabestaanden pensioenregeling
 • begeleiden van omzetting en of splitsing van kapitaalverzekeringen, lijfrentepolissen etc.
 • financiële planning
 • fiscale zaken zoals belastingaangiften, voorlopige teruggave
 • advisering in en begeleiding bij omzetting van verzekeringen
 • etc, etc.

Alle tarieven zijn excl. BTW en onder voorbehoud