Werkwijze Scheidingsmediair; Uit elkaar wat nu?

Er zijn verschillende situaties van waaruit u uit elkaar kunt gaan: of u nu samenwoont of u bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden gehuwd, wij begeleiden u tijdens het gehele traject van de scheiding. Bij voorkeur begeleiden wij beide partijen in dit proces zodat het tot een goede afwikkeling van de echtscheiding komt. Zaken als alimentatie en draagkracht berekenen we gedurende de mediation.

Wij begeleiden en adviseren in de volgende zaken:

  • Eventuele ouderschapsplan en omgangsregeling.
  • Vermogens opstelling, verdeling en alimentatie en draagkracht berekenen.
  • Opstellen van het convenant
  • Afwikkeling van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank
  • Pensioenadvisering
  • Belastingvragen

Ook geven wij u helder inzicht in de financiële situatie na de echtscheiding;

  • Wat zijn de (hypotheek) mogelijkheden m.b.t. financiering van een eigen woning?
  • Wat is het netto besteedbaar inkomen?
  • Wat gebeurt er bij inkomens veranderingen?

Werkwijze

In een aantal sessies begeleiden bij u bij het maken van afspraken die worden vertaald in een convenant en (indien van toepassing) een goed doordacht ouderschapsplan. Dit vergt natuurlijk medewerking van beide partijen.

De Scheidingsmediair fungeert hierbij als de onpartijdige gesprekspartner en zal, stap voor stap, de verschillende aandachtsgebieden met u doornemen om zo te komen tot afspraken over (onder andere); verdeling van de gemeenschap, eventuele alimentatie , een eventueel ouderschapsplan, afwikkeling rondom een eventuele echtelijke woning, verdeling van pensioenen etc.

Na de scheiding

Wij helpen U met de juridische aspecten, en de financiële en fiscale kwesties tijdens het gehele scheiding proces. Indien u dat wenst houdt onze dienstverlening hier niet op; ook met een nieuwe start staan wij u graag terzijde. Op het vlak van werk en inkomen, nieuwe woonsituatie, belastingen en verzekeringen zijn er na de scheiding veel zaken die opnieuw dienen te worden bekeken; de scheidingsmediair helpt u hier graag bij met zijn uitgebreide ervaring. Wij denken met u mee en wenden onze ervaring aan om voor alle partijen een zo goed mogelijke nieuwe start situatie te creëren.

Reacties

“complimenten voor de ” zachte” manier waarop de verschillende problemen werden besproken en aangepakt maar tegelijkertijd gezorgd werd dat er voortgang bleef in het proces”

“Het feit dat niet alleen de procedure maar ook de financiele situatie na de scheiding volledig duidelijk was gaf ons een enorme rust”

“De advocaat kon mij de berekeningen niet duidelijk gemaakt krijgen, maar na mediaition bij de scheidingsmediair was het helder, en ook nog tegen de helft van het tarief!”